CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 10/01/2558
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ครอบครัวตึ๋งหนืด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ด.ช.สิรวิชญ์ พูลเขตร์กิจ (พอตเตอร์) The Trainer
Listen
1. หนังสือ ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2. หนังสือ โรคของเปลือกตา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1047
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button