CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 15/03/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน 2.การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.สุพร แก้วศิริวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
Listen
เลดี้เยาวราช และ ดาวแดง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณทัศนีย์ คล้ายกัน ผู้เขียนหนังสือเรื่อง สามีตีตรา
Listen
1.การสอนจริยธรรมสำหรับเยาวชน 2.การแก้โจทย์แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวูลแฟรมแอลฟา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
968
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button