CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 03/01/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 2. หนังสือ กลุ่มอาการขากางในลูกสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เคมีวิเคราะห์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สราวุฒิ สมนาม ผู้เขียน
Listen
นิยายผ้า ของ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Listen
1. หนังสือ เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ 2. หนังสือ กลุ่มอาการขากางในลูกสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1047
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button