CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 27/12/2557
นกฮูกพาถาม
หนังสือ เจ้าชายน้อย และหนังสือ ต้นส้มแสนรัก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Listen
หนังสือ รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชูชัย งามวสุลักษณ์ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ เจ้าชายน้อย และหนังสือ ต้นส้มแสนรัก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
Listen
1. หนังสือ การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย 2. หนังสือ สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
861
Like
1
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button