CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 13/12/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.หนังสือ ฟิสิกส์ ม.ปลาย 2.หนังสือ สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 : บ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข ผู้เขียน
Listen
หนังสือ พระปฐมสมโพธิกถา และ หนังสือ ไร้ญาติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุกัญญา ชลศึกษ์ (นามปากกา กฤษณา อโศกสิน) นักเขียน
Listen
1.หนังสือ ฟิสิกส์ ม.ปลาย 2.หนังสือ สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 : บ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
956
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button