CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 06/12/2557
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ Key to U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ Key to U. เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา ผู้เขียน
Listen
หนังสือกลอนของสุนทรภู่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐิติวรรณ ไสวแสนยา หัวหน้าข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
Listen
1.หนังสือ ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น 2.หนังสือ วิศวกรรมการประปา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
944
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาที
Right Button