CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 22/11/2557
นกฮูกพาถาม
หนังสือการบริหารของ Jack Welch
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท.
Listen
หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้เขียน (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือการบริหารของ Jack Welch
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท.
Listen
1.หนังสือ การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร 2. หนังสือ การคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
928
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาที
Right Button