CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 22/11/2557
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้เขียน (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือ คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้เขียน (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
หนังสือการบริหารของ Jack Welch
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท.
Listen
1.หนังสือ การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออกครบวงจร 2. หนังสือ การคำนวณขั้นต้นในวิชาวิศวกรรมเคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
923
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button