CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 08/03/2557
นกฮูกพาถาม
ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณปัญจพร คู่สามารถ ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด
Listen
วรรณคดีนิทานไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุกัญญา สุจฉายา ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
Listen
ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณปัญจพร คู่สามารถ ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด
Listen
1.พื้นฐานของหุ่นยนต์ 2.ทฤษฎีสังคมวิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1185
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาที
Right Button