CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 20/09/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.หนังสือ กฎหมายกับความรัก 2.หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ อินเดีย 2020 วิสัยทัศน์สู่สหัสวรรษใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
Listen
หนังสือ แก่นพุทธศาสน์ และ หนังสือ พ่อแม่เต้าเต๋อจิง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอภิสรา เกิดชูชื่น (ดาว) พิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
Listen
1.หนังสือ กฎหมายกับความรัก 2.หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
949
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่าง
Right Button