CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 13/09/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.หนังสือ การบัญชีขั้นสูง 1 2.หนังสือ การบัญชีขั้นสูง 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ อาจารย์มหาวิทยาลัย: ชีวิต กลยุทธ์การทำผลงานทางวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กิจการ พรหมมา
Listen
หนังสือ พัฒนาสมองให้เป็นอัจฉริยะแบบโมสาร์ท
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณบัณฑิต อึ้งรังษี Conductor
Listen
1.หนังสือ การบัญชีขั้นสูง 1 2.หนังสือ การบัญชีขั้นสูง 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1017
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5
Right Button