CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 06/09/2557
นกฮูกพาถาม
หนังสือคำคมต่างๆ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมจิต บ่อทอง
Listen
หนังสือ การศึกษานอกสถานที่และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
Listen
หนังสือคำคมต่างๆ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมจิต บ่อทอง
Listen
1.หนังสือ ชีวิตนางฟ้า โดย จิรพรรณ พุ่มแก้ว 2.หนังสือ หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1090
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาที
Right Button