CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 06/09/2557
Listen
หนังสือ การศึกษานอกสถานที่และการศึกษานอกสถานที่เสมือนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
Listen
หนังสือคำคมต่างๆ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมจิต บ่อทอง
Listen
1.หนังสือ ชีวิตนางฟ้า โดย จิรพรรณ พุ่มแก้ว 2.หนังสือ หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1087
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button