CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 01/03/2557
Listen
อาหารและโภชนาการ: การป้องกันและบำบัดโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อัญชลี ศรีจำเริญ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
Listen
เดอะ ซีเคร็ต และ นิพพานในชีวิตประจำวัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าว พิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
Listen
1.เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม 2.การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1231
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button