CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 23/08/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ เหล็กกล้า 2.หนังสือ หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การตลาดบริการ: แนวคิดและกลยุทธ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Listen
นวนิยายของ ว. ณประมวลมารค
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.จินตนา บุญบงการ อดีตอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ เหล็กกล้า 2.หนังสือ หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1107
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการนิติมิติ
Right Button