CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 16/08/2557
นกฮูกพาถาม
หนังสือ สาส์นสมเด็จ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.จรรมนง แสงวิเชียร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
หนังสือ ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.มนธิรา ราโท
Listen
หนังสือ สาส์นสมเด็จ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.จรรมนง แสงวิเชียร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1.หนังสือ พื้นฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ 2.หนังสือ พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาความคิด ด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
955
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button