CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 02/08/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.หนังสือ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2.หนังสือ กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: ทฤษฎีและปฏิบัติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
Listen
นิตยสาร Cosmopolitan
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
แตงโม The voice (วัลย์ลิกา เกศวพิทักษ์)
Listen
1.หนังสือ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย 2.หนังสือ กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1442
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5
Right Button