CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 19/07/2557
นกฮูกพาถาม
หนังสือ คำคม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อดิเทพ อนันต์ ทูตจุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
หนังสือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นิศา ชัชกุล
Listen
หนังสือ คำคม
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อดิเทพ อนันต์ ทูตจุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
1.หนังสือ จิ๋วแต่แจ๋ว: นาโนอิเล็กทรอนิกส์และนาโนโฟโตนิกส์ 2.หนังสือ วิถีชุมชนและการจัดการความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชาวบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1872
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อ
Right Button