CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 12/07/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.หนังสือ สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ 2.หนังสือ ทฤษฎีสังคมวิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ จิตลิขิตชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน์
Listen
หนังสือ Head
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ปุณญภา เมธะพนธ์ ทูตจุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด (นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
Listen
1.หนังสือ สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ 2.หนังสือ ทฤษฎีสังคมวิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1402
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่าง
Right Button