CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 04/11/2560
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค ผู้เขียน (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
Listen
หนังสือ หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.จรุงยศ อรัณยะนาค ผู้เขียน (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
Listen
1. หนังสือ เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี 2. หนังสือ การเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
107
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button