CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 21/06/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.หนังสือ แฮมเตอร์แคระ 2.หนังสือ กรีฑา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ เที่ยวเมืองทวาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
นิตยสาร ชัยพฤกษ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Listen
1.หนังสือ แฮมเตอร์แคระ 2.หนังสือ กรีฑา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1154
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button