CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 21/06/2557
นกฮูกพาถาม
นิตยสาร ชัยพฤกษ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Listen
หนังสือ เที่ยวเมืองทวาย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
นิตยสาร ชัยพฤกษ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Listen
1.หนังสือ แฮมเตอร์แคระ 2.หนังสือ กรีฑา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1149
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button