CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 12/08/2560
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ เคมีปริมาณวิเคราะห์ เทคนิคและการทดลอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล ผู้เขียน
Listen
หนังสือ เคมีปริมาณวิเคราะห์ เทคนิคและการทดลอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุชาดา จูอนุวัฒนกุล ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ ประชาธิปก ประชาธิปไตย 2. หนังสือ ว่ายน้ำ กีฬาเพื่อทุกคน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
170
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button