CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 22/02/2557
นกฮูกพาถาม
หนังสือสอนทำอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเตชินท์ ปิ่นชาตรี (เชน) นักแสดงจากละครเรื่อง เวียงร้อยดาว
Listen
ยะจิจุกุโงะ สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นภสินธุ์ แผลงศร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Listen
หนังสือสอนทำอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณเตชินท์ ปิ่นชาตรี (เชน) นักแสดงจากละครเรื่อง เวียงร้อยดาว
Listen
1.พยาธิวิทยาทารกบวมน้ำ 2.วรรณคดีนิทานไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1256
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button