CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 15/07/2560
นกฮูกพาถาม
1. หนังสือ เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย เขียนบรรยาย) 2. หนังสือ เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ใบตาล สานของเล่น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฐพร ออไอศูรย์ ผู้เขียน
Listen
1. หนังสือ เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย เขียนบรรยาย) 2. หนังสือ เทคนิคการก่อสร้างอาคารสูง (งานก่อสร้างใต้ดิน)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
112
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาที
Right Button