CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 17/06/2560
Listen
หนังสือ ดนตรีตะวันตก ยุคบาโรกและยุคคลาสสิก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ศศี พงศ์สรายุทธ ผู้เขียน (ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม 2. หนังสือ ปรีชาวิทรรศน์ มุมมองมนุษยศาสตร์ สังคม และการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
186
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติ
Right Button