CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 03/06/2560
Listen
หนังสือ Marketing Genius
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
Marketing Genius อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เขียน (ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Listen
1. หนังสือ หัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 2. หนังสือ สมุนไพรต้านจุลินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
220
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button