CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 27/05/2560
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ การออกแบบและผลิตนิตยสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ ผู้เขียน (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
Listen
หนังสือ การออกแบบและผลิตนิตยสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ ผู้เขียน (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
Listen
1. หนังสือ ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 2. หนังสือ หลักกิจกรรมพื้นฐานการงานอาชีพสำหรับครู
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
151
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button