CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 10/05/2557
นกฮูกพาถาม
อ่านหนังสือทุกแนว (เช่น นิยาย สารคดี ปรัชญา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนรางวัลซีไรต์
Listen
การระงับความรู้สึกเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
Listen
อ่านหนังสือทุกแนว (เช่น นิยาย สารคดี ปรัชญา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวินทร์ เลียววาริณ นักเขียนรางวัลซีไรต์
Listen
1.Vocabulary 1 (200 คำศัพท์สำคัญที่ควรเรียนรู้) 2.การเขียนเพื่อการสื่อสาร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1103
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษา
Right Button