CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 19/04/2557
นกฮูกพาถาม
1.Corporate Brand Success Valuation 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.เอก์ก ภัทรธนกุล ผู้เขียนหนังสือ "อัจริยะการตลาด" และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
Listen
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.อรุณ ศิริจานุสรณ์
Listen
1.Corporate Brand Success Valuation 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.เอก์ก ภัทรธนกุล ผู้เขียนหนังสือ "อัจริยะการตลาด" และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
Listen
1.พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ 2.รวมบทความเรื่องเทคโลยีและการสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
970
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button