CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 19/04/2557
Listen
กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.อรุณ ศิริจานุสรณ์
Listen
1.Corporate Brand Success Valuation 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.เอก์ก ภัทรธนกุล ผู้เขียนหนังสือ "อัจริยะการตลาด" และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
Listen
1.พอลิเมอร์จากจุลินทรีย์ 2.รวมบทความเรื่องเทคโลยีและการสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
971
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button