CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button

แนะนำหนังสือดี หนังสือใหม่ นักเขียน ข่าวในแวดวงการศึกษา และกิจกรรมที่น่าสนใจของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ

ช่วงนกฮูกชวนคุย คุยกับนักเขียนเด่น นักเขียนดี

ช่วงนกฮูกพาถาม สัมภาษณ์คนดัง คนดีว่าคิดอะไร อ่านหนังสืออะไร

ช่วงนกฮูกบอกกล่าว แนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน

ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button