CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 23/10/2560
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
View
16
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button