CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 04/09/2560
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
View
35
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button