CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การผลักดันให้ 77 จังหวัดสร้างสินค้าจีไอของตนเอง เพื่อยกระดับให้เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กในยุคสื่อโซเชียล จากกรณีที่สื่อมักนำเสนอข่าวเนื้อหารุนแรง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบผิดรถหรูหนีภาษีและถูกขโมย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ระเบียบและการนำเข้ารถหรูเข้าสู่ประเทศไทย จากกรณีการตรวจสอบรถหรูหนีภาษี
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์การสูบบุหรี่ของคนไทย: การต่อสู้ อุปสรรค ปัญหาและแนวทางการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ในอนาคต
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี จากกรณีการจับกุมการค้าประเวณีของสหรัฐ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณอุษา เลิศศรีสันทัด ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิผู้หญิง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
บทเรียนของสังคมและผู้บริโภคจากกรณีกระทะโคเรีย คิง​
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิฆเนศ ต๊ะปวง​ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ปัญหาสิทธิมนุษยชน กรณีการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการส่งเสริมการปลูกทุเรียนคุณภาพในพื้นที่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมจิตร สอนภักดี เกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความพร้อมในการบริหารจัดการและระบายน้ำหากมีฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ชี้แจงกรณีการปิดเคหสถานนพเก้า เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
โครงการข้าวครบวงจร นาแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การติดตั้งระบบ GPS Tracking และแอพพลิเคชั่น TAXI OK บนรถแท็กซี่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุเมธ องค์กิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
มาตรการการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
เทคนิคการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และความรู้ด้านไอทีเพื่อป้องกันไวรัสมัลแวร์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา รองหัวหน้าภาควิชาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button