CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการเบิกจ่ายยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ (CML)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปฎิรูปตำรวจ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
มานิจ สุขสมจิตร กรรมการปฏิรูปตำรวจ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศในมุมมองของนักลงทุน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
1. งานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 "มหัศจรรย์วันหนังสือ" 2. ใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
1. คุณวิมลพรรณ คำประชา รองกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ 2. พล.ต.ท. วิทยา ประยงค์พันธุ์ รักษาราชการแทนที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะการขยายเวลาการทำงานของผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และรองประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ คนที่ 2
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องการผลักดันในการปราบปรามการทุจริต
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะคณะกรรมการปฏิรูปด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ธนากร คมกฤส ผู้อำนวยการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเรียกร้องขอให้เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิมและผลกระทบจากการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
เหตุปล้นรถในพื้นที่ภาคใต้: แนวทางปฏิบัติและการป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปฏิรูปเส้นทางการเดินรถของ ขสมก.
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง กรณีพบเห็นผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. มิลค์โค้ด)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะช่วยขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การช่วยเหลือเรื่องการกู้ซากรถนักศึกษาไทย 2 คนที่ตกเหวในสหรัฐอเมริกา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สาเหตุที่เด็กและเยาวชนนิยมความรุนแรงและมีพฤติกรรมนักเรียนนักเลง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button