CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะเรื่องการประมูลข้าว 3ล้าน 6แสน 6หมื่นตัน ของรัฐบาล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าการดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ รองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ภาวะจอประสาทตาเสื่อมสำหรับคนยุคนี้
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ที่ปรึกษาแพทยสภาและประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
1. การจัดงานจุฬาฯ EXPO 2017 วันที่ 15-19 มีนาคม 2560 2. นวัตกรรม "เกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์" ในงานจุฬาฯ EXPO 2017
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
1. ชนม์ฯปิติ พรรุ่งโรจน์ ประธานจัดงานจุฬาฯ EXPO 2017 2. พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
กรณีเรียกร้องให้ กสทช. เร่งตรวจสอบรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอเนื้อหาส่งเสริมการเล่นพนัน
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความเสียหายและการซ่อมแซมสะพานไทย-เบลเยียม หลังได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 มีนาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน: สิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับการคุ้มครองมากขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความคืบหน้าเรื่องการผลักดันโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเดินทางและพัฒนาประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติในกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาว่าจะบรรจุให้ E-Sports เป็นกีฬาหรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
อุตสาหกรรม E-Sports กับสภาพสังคมไทยและความพร้อมที่จะบรรจุเป็นชนิดกีฬา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ นักวิชาการด้านสื่อ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การดำเนินงานนำเจ้าหนี้นอกระบบมาจดทะเบียนทำธุรกิจปล่อยเงินกู้รายย่อยอย่างถูกกฎหมาย (Pico Finance)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button