CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
เหตุปล้นรถในพื้นที่ภาคใต้: แนวทางปฏิบัติและการป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การปฏิรูปเส้นทางการเดินรถของ ขสมก.
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง กรณีพบเห็นผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ. มิลค์โค้ด)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะช่วยขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การช่วยเหลือเรื่องการกู้ซากรถนักศึกษาไทย 2 คนที่ตกเหวในสหรัฐอเมริกา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สาเหตุที่เด็กและเยาวชนนิยมความรุนแรงและมีพฤติกรรมนักเรียนนักเลง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
1. คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 2. คุณอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
1. สถานการณ์ระดับน้ำในเขื่อนลำปาว 2. สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำชี
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
1. คุณฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ 2. คุณบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดสรรน้ำสำนักชลประทานที่ 6
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิพากษ์ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การขึ้นภาษีสุราและบุหรี่ร้อยละ 2 เพื่อนำเงินเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณนวพร วิริยานุพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการออมและการลงทุนโดยภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและเสนอแนะเพื่อให้เกิดสันติในอนาคต
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
1. รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2. ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ศักยภาพเขื่อนของประเทศไทยในการรองรับน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงค์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การลอยตัวราคาก๊าซแอลพีจีตั้งแต่ 1 ส.ค.
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่หนักที่สุดในรอบกว่า 20 ปี
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
คุณจีระศักดิ์ เฮงสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาที
Right Button