CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 24/10/2560
ข่าวประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการประจำวันที่ 23/10/2560
ข่าวประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
สุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
โครงการแกล้งดินในศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
หยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การประกาศกำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภาและประธานอนุกรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแพทย์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การระบายน้ำและการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
สถานการณ์น้ำ การป้องกันและการจัดการ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกาศปลดธงแดงประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีรายได้น้อย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การดูแลงานด้านจราจรช่วงเดือนตุลาคม | นโยบายการยกเลิกตั้งด่านตรวจจราจร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลงานด้านจราจร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 9 ปี 2561
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
นิทรรศการ "จารจำในใจ" นิทรรศการภาพในหลวง ร.๙ ริวรั้ว รพ.จุฬาฯ ยาว 199 เมตร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พิเศษ นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button