CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 07/12/2560
วิเคราะห์เจาะลึก
ข้อเสนอแนะตั้งหน่วยงานกลางดูแลกองทุนเพื่อวัยเกษียณ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ภาวิณี โตตะเคียน
Listen
ข่าวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
ข้อเสนอแนะตั้งหน่วยงานกลางดูแลกองทุนเพื่อวัยเกษียณ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
View
35
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5
Right Button