CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 03/11/2560
วิเคราะห์เจาะลึก
วิพากษ์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
วิพากษ์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวของรัฐบาล
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
View
100
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษา
Right Button