CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 31/10/2560
วิเคราะห์เจาะลึก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของช่อง MCOT Family ส่งผลต่อสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของช่อง MCOT Family ส่งผลต่อสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
View
65
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button