CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 19/10/2560
วิเคราะห์เจาะลึก
โครงการแกล้งดินในศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
หยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
Listen
ข่าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ผู้ดำเนินรายการ
ทีมงาน VOA
Listen
โครงการแกล้งดินในศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากรรับเชิญ
หยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
View
63
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button