CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button

สรุปประเด็นและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมา ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา และต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลสำคัญและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงเล่าข่าว เวลา 6.00 - 6.30 น. การรายงานข่าวประเด็นสำคัญในรอบวันที่ผ่านมา

ช่วง Voice of America เวลา 6.30 - 7.00 น. ถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) หรือ VOA ภาคภาษาไทย โดยรายงานเหตุการณ์น่าสนใจที่เกิดขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก เวลา 7.30 - 7.55 น. นำเสนอประเด็นข่าวสำคัญที่อยู่ในความสนใจของคนในสังคม ผ่านการสัมภาษณ์แหล่งข่าวจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องข่าวที่เกิดขึ้น

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
นักวิชาการและสื่อมวลชนอิสระ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button