CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
มุมมองของคนทำสื่อ (Stop Motion)
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดิษพงศ์ วงศ์อร่าม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านศิลปะ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
กระแสนักพากย์ในยุค Social Media
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักพากย์ผู้ให้เสียง อิคคิวซัง
ภาพยนตร์เรื่อง "ฟ้าแก้มโต"
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิง ลำพระเพลิง นักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าแก้มโต
โขน...สื่อทางวัฒนธรรมชั้นสูงของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณฤทธิชัย ชำนิราชกิจ (ครูโจ้) ผู้ก่อตั้งโรงโขนเพชรบุรี
วิชา "คุ้มครองผู้บริโภค" ในโรงเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.จันทร์เพ็ญ ศิริแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่
เด็กๆ ใส่ใจสื่อใกล้ตัว (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุจิตรา สาระอินทร์ รองผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
โชว์สร้างสรรค์ให้วงการคึกคัก
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนุชา ทับทิมทอง กลุ่มมนัชญา อาร์ยู
ละครเวที "ในสวนฝัน"
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2554
เด็กๆ ใส่ใจสื่อใกล้ตัว (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุจิตรา สาระอินทร์ รองผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
"หอภาพยนตร์" จารึกวันวาน มรดกชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณชลิดา เอื้อบำรุงจิต รองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
สื่อร่วมพัฒนาไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุจิตรา สาระอินทร์ รองผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button