CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การใช้สื่อ (Social Media) เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์ความสามารถของเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณนีรญา ไวเกล คุณแม่พลอยชมพู ญานนีน ภารวี ไวเกล
เทศกาลละคร "น้ำเน่า
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
พิริน วรรณวลี ผู้จัดทำโครงการเทศกาลละคร "น้ำเน่า" ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิศทางภาพยนตร์และละครไทยในยุคดิจิตอล
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณบัณฑิต ทองดี นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
Dee Project แฟชั่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณฐานิต เทียนศิวารัตน์ Designer และประธานกลุ่ม Dee Project
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คนรักงานศิลป์ ณ หอศิลปกรุงเทพฯ
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนิวัฒน์ ทองศรีดา เจ้าหน้าที่การศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เส้นทางนักร้องโอเปร่ากับฝันที่มีอยู่จริง
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณนาถลดา ธรรมธนาคม นักร้องโอเปร่า
โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
Give and Take...ดนตรีกับการให้ที่ได้รับ
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณมานิดา โสภิษฐพงศ์ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
กลุ่มนิทานกระดานหก
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณมณฑิรา แซ่เจียง สมาชิกกลุ่มกระดานหก
ศิลปะบำบัด
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) จิตรกรและนักศิลปะบำบัด
เรียลลิตี้ สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณเอกภพ วงศ์วณิชย์รัตน์
INWHITE ละครนิเทศจุฬาฯ'57
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
ทีมงานละครเวที คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย
ละครเวทีกับการพัฒนาเยาวชน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณรุจิตฤดี วงศ์ทัศนีโย และ คุณนรา นรพิเชียรฉาย
ละครเวทีกับการพัฒนาเยาวชน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
วิทยากรรับเชิญ
คุณเอกณรงค์ คุ้มพร้อมบุญ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5
Right Button