CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
กรณีศึกษากฎหมายจากข่าวเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปร่างของคิทแคท
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิทธิประโยชน์ทางประกันสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสำคัญของอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายว่าด้วยบัตรประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (ร่าง พ.ร.บ. จีเอ็มโอ)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.เปลวเทียน อุตระชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอ 10 ข้อของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ยื่นต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดนโกงบนโลกออนไลน์ ต้องทำอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.เปลวเทียน อุตระชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความผิดเกี่ยวกับการเดินอากาศและอากาศยานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายครอบครัวว่าด้วยสินส่วนตัว-สินสมรส (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button