CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
กฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืน
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยบุคคลเพียงคนเดียว
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว กรณีการชักชวนให้ลงทุนผ่าน social media
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กรณีการออกแบบรูปปลาตะเพียนสานเป็นโลโก้ของธนาคาร
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อกฎหมายสำหรับคนเล่นเกมโปเกมอน โก
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายขอทานฉบับใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายลิขสิทธิ์ กรณีเมลาเนีย ทรัมป์คัดลอกปาฐกถาของมิเชล โอบามา
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากกรณีข่าวรถยนต์พุ่งชนศาลพระพรหม
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียนรู้กฎหมายจากคดีแดดสะท้อนเข้าบ้าน กรณีการใช้สิทธิ์ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประชามติ
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีร้านกาแฟเปิดเพลงจากยูทูป
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำพินัยกรรมจากคดีที่ศาลพิพากษาให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะ
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีคำสั่งให้หยุดขายโทรศัพท์มือถือ iphone 6 และ 6 plus ที่ประเทศจีน
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีวัยรุ่นฆ่าชายพิการ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button