CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
กฎหมายลิขสิทธิ์ กรณีศึกษาการยุติการเผยแพร่ละครซีรีส์เกาหลีบนเว็บไซต์โคตรฮิตดอทคอม
ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรณีศึกษาฝนหลวง
ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การยกเลิกโทษประหารชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว: กรณีร้านอาหารเรียกเก็บค่าบริการ service charge
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรณีศึกษากังหันน้ำชัยพัฒนา
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับพระราชกรณียกิจด้านการยุติธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับทรัพย์สินทางปัญญา (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับทรัพย์สินทางปัญญา (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายการรับน้อง
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำอย่างไรดีหากต้องมีข้อพิพาทกับรัฐ
ผู้ดำเนินรายการ
ศรัณย์ พยัฆศิริ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืน
ผู้ดำเนินรายการ
เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติ
Right Button