CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 17/12/2560
การให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งกับหลักความเป็นอิสระของตุลาการ
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษากฎหมายจากละครเรื่องละอองดาว: บุตรบุญธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีทำปลอมเสื้อยืดโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกรณีเมาแล้วขับ ขับแล้วชน
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าไฟหอพักแพง...ทำอย่างไรดี
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่างกฎหมายการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Uber Economy ใครได้ใครเสีย
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษากฎหมายจากละครเรื่องเพลิงบุญ: บุตรนอกสมรส
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษากฎหมายจากละครเพลิงบุญ: ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายกับผีปอบ
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เราสามารถสวมเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในตำแหน่งนั้นได้หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฎหมายจากข่าว กรณีคดีลิงถ่ายภาพเซลฟี่
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประกันตัวจำเลยคดีอาญา
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ จากกรณีช่างภาพชาวต่างชาติแอบอ้างนำรูปของช่างภาพชาวไทยไปประกวด
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อจำเลยในคดีอาญาไม่ยอมมาศาล
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ณัฏฐพร รอดเจริญ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button