CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Euphemism การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวล (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำยืมภาษาต่างประเทศที่ภาษาอังกฤษนำมาใช้ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำยืมภาษาต่างประเทศที่ภาษาอังกฤษนำมาใช้ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Informal Letter เมื่อต้องเขียนจดหมายไม่ทางการเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
A Formal Letter เมื่อต้องเขียนจดหมายทางการเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Job Interview เมื่อต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Job Interview เมื่อต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Job Interview เมื่อต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เมื่อต้องกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เมื่อต้องกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิธีอ่าน Job adverts หรือ โฆษณารับสมัครคนเข้าทำงาน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
๋วิธีอ่าน Job adverts หรือ โฆษณารับสมัครคนเข้าทำงาน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำศัพท์ที่น่าสนใจเมื่อต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่า (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button